شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ هوالمحبوب چاي مي نوشي يا حرف عاشقانه زنم؟! چاي با طعم عشق؛ بريزم من؟ من.تو.خدا
freand
97/7/18
هما بانو
:) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
هما بانو
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} خيلي زيبا @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} زيبا نگاه شماست(:
خوبه
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} مچکرم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top