شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ هوالمحبوب زيبايي طبيعت به لبخند گل است برايم کمي بخند که جانم کني تو سبز.. . . . من.تو.خدا
به به.... بسيار عالي@};-
هما بانو
عاليييييي :) @};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم مهسا جان(:
{a h=parsivane}بچه هاي پارسي{/a} ممنون از حضورتون
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} عالي نگاه شماست هما بانو جان(:
هما بانو
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} :-) @};-
سلام عزيزم =)@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} قربون شما(:
{a h=mamanenini}سايه سادات ?{/a} سلام به روي ماهت خانووم(:
*ري را
بسيار زبيا :)
{a h=shaerekochak}ري را{/a} مرسي زهرا جون(: خوبي گلم؟@};-
*ري را
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} ممنونم به خوبي شما :) @};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top