شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] هوالمحبوب.. دلم يک دوست مي‌خواهد که اوقاتي که دلتنگم بگويد خانه را ول کن بگو من، کي؟ کجا باشم ...؟! #سعيد صاحب‌علم
2-دست خط
جانا سخن از دل ما ميگويي
هما بانو
@};-
من.تو.خدا
{a h=roozegaran}2دست خط{/a} (: @};-
من.تو.خدا
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
مشتاقي و تنهايي جزعي از اين ره مجنوني ست که هر که گرفتارش شد هجران و دوري دم خور و يار غريبش شد
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top